ʼಮನೆಮದ್ದುʼ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Share with

ʼಮನೆಮದ್ದುʼ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಜನನವಾದಾಗಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ, ಸಾಂಬಾರದಿನಸು, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದೀಯ ಮೂಲಿಕೆ ಮದ್ದುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಮನೆಮದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ

ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಖ: ಮನೆಮದ್ದು ನಮಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವುದು.

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ: ಮನೆಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು, ಆಕರ್ಷಕ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹವಾಗುಣದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೇರಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೃದುವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ: ಮನೆಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಸವತ್ತಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಳಗುಟ್ಟು ಮನೆಮದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.


Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *