ಭಾರತ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ 45ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ

Share with

ಮಂಗಳೂರು: ಆ. 21 ರಂದು ಭಾರತ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ 45ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ 45 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾoಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.


Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *