ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Share with

60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 1000, 2000, 3000, 5000 ದವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 18-40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ/ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ವಯಸ್ಸು & ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.


Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *