ಚಂದ್ರಯಾನ-3ಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ!

Share with


140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಹಾರೈಕೆ ಫಲಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:04ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದಿರನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು.

ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, 23/08/2023 ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಸುದಿನವಾಯಿತು. ISROದ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.


Share with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *